Spotlight – Ewert Ljusberg (1992)

Spotlight — Ewert Ljusberg

 1. Sô blank var alder Halvfarloken
 2. Lure
 3. Malmklockan
 4. Stor-Stina i bua
 5. Folksångarens dilemma
 6. Äldre mans betraktelse över kjolmodets utveckling
 7. Sädes-Erlands trall
 8. Stor-Märta
 9. På´n igen
 10. Mamma, sjå en fusse
 11. Ska du bli ma ut õ lunnje vö, drängfan?
 12. Njutånger
 13. Elegi över svårartad julafton
 14. Skriet från vildmarken eller Lavin-faras polska
 15. Fan ta mig mera
 16. En liknelse
 17. Ekorren
 18. Worksång från Söder
 19. Klikksång från Fatmomakke
 20. Bruvôllbrynne blues
 21. Klia mej på magen
 22. Flicker dä finns… & Jeg vill adrig bort mig binda
 23. Da´n är här
 24. Inbjudan till barnkalas
 25. Utmanaren
 26. 25 minuter kvar