Ljusbergs väg

Text: Ewert Ljusberg.
Musik: Ewert Ljusberg.


Dâ står ett namn no på den väg jä geck nôr jä va gut.
Den ha vôrte breâr no än sôm han va förut.
Då va´n mer bratt ô smalâr mâ skojen tett inpå.
Fast finâr no ô hardâr ä dä den jäg sjer ändå.

Hânn vart jä vâri vâla, sôm då va mender läll
ô itt sô inpåslet´n ô åbrysâm ô väll
mâ prästâ ô profetâ, politiker ô dôm
sôm ä morsk ô tôlô ô jussôm jârr sä grôm.

Dâ finns sô månge vägâ, dâ ä lett ô kommo vill
ô kute likvis frâm ô att hell bli ståân still.
En del ha´ flere filâ sô bilân skâ få plass.
Ô gômle glömde stigâ fordrâ karte ô kompass.

Jä stanna tä ô sjer nô slag sôm jârr mä fôndersâm.
Jä sjer en mender stig dâr môrân kutâ att ô frâm.
Fôgglân dôm har sträck, ô stig har môrâ ô kamel.
Bâre mänskân kan gå vill bland vägân ô gå fel.

Allting har sin väg ô mening styrd å en fôrsyn.
Vattne´ går i bäcken sin ô môlna går i skyn.
Ô månge väga har jä gått jä trudde att jä gatt.
På Ljusbergs väg sô sägg en röst: – ”Sô du ä hemme att?”

Ja, nôn går ätte ares spôr ô nôn vill gå lamâ.
Men, finn en att sin egen väg fä en vôrr nögd mâ dâ.
Ja, välast den sôm lyssnâ gla tä sine egne steg
ô blystrâ på en egen melodi på egen väg.


Skriven i bilen på väg till Hede från Grundsjö i Medelpad 060710.


Finns på album: Ljusbergs väg (2006).