Ljusbergs väg (svensk text)

Text: Ewert Ljusberg
Musik: Ewert Ljusberg


Det står ett namn nu på den väg vi gick när vi var små.
Den har blivit mycket bredare än den var då.
Då var den smal och krokig med skogen tätt inpå.
Fast nu mer rak och fin så är det den jag ser ändå.

Här blev jag varse världen som var mindre då och min
och inte alls så högljutt pockande och åsiktsstinn
med präster och profeter politiker och de
som söker övertyga och att bli beundrade.

Det finns så många vägar. Det är lätt att vandra vill
och rusa rådvill fram och åter, eller stå där still.
En del har flera filer för att bilar ska få plats.
Och gamla glömda stigar kräver karta och kompass.

Jag stannar vid en mindre stig. En tanke slår mig då:
När myran kilar fram så vet den väl vart den ska gå.
Fåglarna har sträck och stig har myra och kamel.
Bara män’skan kan gå vill bland vägar och gå fel.

Allting har sin väg och mening styrd av en försyn.
Vattnet går i bäcken sin och molnen går i skyn.
Så mången väg jag vandrat vill och ofta ångrat dem.
På Ljusbergs väg så hörs en röst: ” Så, du har hittat hem?”

Nå’n går efter andras spår och nå’n vill gå breve’,
Men finner man sin egen väg får en va’ nöjd med det.
Ja, lycklig den som lyssnar glatt till sina egna steg
och visslar på en egen melodi på egen väg.


Finns på album: Ljusbergs väg (2006).